undefined
+
  • undefined

设备名称:

HY020-DZ 压力容器实验装置


详细介绍


功      能:

用于开展压力容器升压、压力显示、安全泄压等实验。

技术指标:

1.压力容器:
   容积:36L 
   材料:304不锈钢
   工作压力:1MPa
   安全阀: 0.8MPa
   泄压保护:0.8±0.2MPa
   视窗:φ100mm (石英玻璃)
2.压力显示:
   压力测量范围:0~2MPa   分辨率:0.001MPa   数字显示
3.水压测试:
   水压机:
   输出压力:0~4MPa
   接口:M14×1.5
4.压力容器支架:
   可移动不锈钢支架