undefined
+
  • undefined

设备名称:

HY020-DZ 压力容器实验装置


详细介绍


功      能:

用于开展压力容器升压、压力显示、安全泄压等实验。

技术指标:

1.压力容器:

   容积:36L 

   材料:304不锈钢

   工作压力:1MPa

   安全阀: 0.8MPa

   泄压保护:0.8±0.2MPa

   视窗:φ100mm (石英玻璃)

2.压力显示:

   压力测量范围:0~2MPa   分辨率:0.001MPa   数字显示

3.水压测试:

   水压机:

   输出压力:0~4MPa

   接口:M14×1.5

4.压力容器支架:

   可移动不锈钢支架